AHMET ŞÜKRÜ PAŞA

Bu  çalışmamız hakkında pek bir şey bilinmeyen değerli bir insanımızla ilgilidir.

İlk defa Osmanlı Arşivlerinde bulunan sicil kayıtlarından çıkardığımız bilgilerle bu değerli paşamızın biyografini veriyoruz.

 

1838 Yılında  Burdur’da doğdu.Babası dokumacılık yapan Çulhacı Süleyman adında bir kişidir.Zamanın gerekli eğitimini gördükten sonra İstanbul da   Osmanlı orduları için doktor yetiştiren Mektebi Tıbbıyeyi Şahaneye girdi.Yirmi yaşına 1859 yılında  tahsilini tamamlayarak Balkanlarda Manastır Hasta hanesine hekim olarak tayin edildi.1275 senesinde Karadağ Muharebesinde Umumi Hasta haneye nakil edildi.Bir yıl sonra Beşinci Ordu Hümayunu 10.Süvari alayı tabipliğine verildi.1866 ‘da Bahriye ye geçti.Bir yıl sonra Haydar Paşa Hasta hanesinde  ne tabip olarak  görev aldı .Burada son derece başarılı hizmetleri görüldüğünden  1868 yılında Kaymakamlık (Yarbaylık) rütbesine terfi etti.Arkasından 1873 senesinde Gureba Hasta hanesi  Ser Tabipliğine( Baştabiplik)   getirildi .1874  ‘te  Miralaylığa  yükseldi. 1884 yılında Mirlivalığa(Tümgeneralliğe ) yani Paşalığa  yükseldi.
Ahmet Şükrü Paşa, 1889 ‘da ikinci dereceden Mecidi madalya  hemen akabinde Nişani Osmani  sonra  imtiyaz ferağat  gümüş  nişanı ve  arkasından Girit İftihar madalyaları ile taltif edildi. Paşa,  Gureba Hasta hanesinin Evkaf Nezaretine  bağlı olması sebebiyle askeri doktor olarak bu hastahane de çalışmış ve 1899  senesinde Ferik (Korgenaral )  olmuştur.Uzun yıllar memelekete hizmet ettikten sonra 1909 yılında emekli olmuştur.Ahmet Şükrü Paşa Arabça ve Fransızca  bilirdi.
Emekliliği için    Manastır Hastahanesinden başlayarak Haydar Paşa Hastahanesi hizmetleri hizmeti askeriyeden sonraki hizmetleri Evkaf Humayunu  Celilesi hizmetinden sayılıp  birleştirilerek 1909 yılında altı bin kuruş maaşla asker olarak tekaüde ayrıldığı anlaşılmaktadır.Bundan sonraki hayatı ile bir bilgiye rastlayamadık(!).Paşa Burdur ‘dan On dokuzuncu asırda yetişmiş iki Ahmet Paşa’dan biridir.Diğeri Ahmet Tevfik Paşadır.Şüphesiz memleketin  Tıb hizmetlerinde mühim görevler üstlenen  Paşayı unutmak  büyük haksızlık olacaktır.

 

 

(1 ) Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA  Said 0022

Hayati KUZUCU

26 Ekim 2008